Afbeelding

Spraakmakende onderwerpen

Gemeente

Er staan weer spraakmakende onderwerpen op het programma van de commissies en de raadsvergadering in de nieuwe maand oktober. In de eerste plaats een nieuwe financiële injectie voor ons aller golfbaan van € 104.000 per jaar. Waarom? Omdat de rentekosten zijn gestegen en wij nu eenmaal 100 jaar lang aan dit complex vastzitten. Weliswaar op basis van onverstandige besluiten in het verleden, maar ja: gedane zaken nemen geen keer. Ik breng u even in herinnering: in juli stemde de coalitie nog tegen het collegevoorstel voor herhuisvesting van OJC De Fuse in Bakel, hetgeen de gemeente € 35.000 per jaar zou gaan kosten. De coalitie (CDA, Dorpspartij, Lokaal Realisten) stemde tegen het plan. Want 35.000 euro is wel heel veel geld, en is dit wel eerlijk naar andere verenigingen toe? Daarmee werden de jongeren in Bakel feitelijk in de steek gelaten. Ben benieuwd wat diezelfde coalitie nu van dit collegevoorstel over de golfbaan gaat vinden, waarin het gaat om bijna 3 keer zo veel geld. 

Een ander, letterlijk “gevoelig” onderwerp is het geurbeleid binnen onze gemeente. Het college komt met een evaluatie van het beleid vanaf 2000. Wij hebben het beleid in Gemert-Bakel vergeleken met dat van andere gemeenten als Asten en Deurne. Dan valt op dat wij ten aanzien van geur altijd best wat “ruimhartiger” zijn geweest dan elders. Landelijk wordt momenteel juist toegewerkt naar een aanscherping van de geurnormen. Wij zullen de voorstellen waarmee het college gaat komen kritisch tegen het licht houden. 

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Zeg maar de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening. Ook dit staat de komende maanden op het programma want deze nieuwe wet gaat veel betekenen voor gemeenten en voor u. Bijvoorbeeld de invloed die u als burger krijgt als in uw omgeving nieuwe woningen worden gebouwd, of als er een (agrarisch) bedrijf of een recreatiepark wordt gevestigd. De wetgever vindt dat dit allemaal sneller moet. Dat betekent dat procedures korter moeten worden en dus onherroepelijk ook dat het voor (lastige) burgers moeilijker wordt om plannen via een gerechtelijke procedure inhoudelijk veranderd te krijgen. Want dat hoeft niet meer: we stellen namelijk een omgevingsvisie op waarin staat opgeschreven wat en waar iets wel of niet kan worden gebouwd in de toekomst. En die omgevingsvisie heeft u in de afgelopen tijd zelf mogen meebepalen. Leve de burgerparticipatie in Gemert-Bakel!

Laurens van den Berg, raadslid D66 Gemert-Bakel.
Email: laurens.vandenberg@gemert-bakel.nl

Lees ook