Afbeelding

De gevolgen van een besluit

Gemeente

Afgelopen donderdag werd de begroting 2024 in de gemeenteraad behandeld. Altijd een belangrijk moment om te bepalen welke uitgaven en investeringen gedaan zullen worden in de komende jaren. Op de totale investeringsagenda van 104 miljoen euro zitten enkele grote en belangrijke projecten. De grootste zijn de bouw van de nieuwe scholen Berglaren en Commanderij College, herinrichting van het centrum van Milheeze en de bouw van een MFA in Bakel. Projecten waarvan nog niet bekend is hoe hoog de uiteindelijke bouwkosten zullen worden maar wel al in de begroting staan. Voor een veel te laag bedrag dus. 

Als gemeenteraad zijn er dan moeilijke keuzes te maken. Lokale Realisten heeft vóór goedkeuring van de begroting gestemd, wetende dat de bedragen voor genoemde projecten niet voldoende zijn. We hadden een motie ingediend om zo snel mogelijk herberekeningen uit te voeren voor opstellen van voorlopige ontwerpen die in februari 2024 klaar zouden moeten zijn om actuele cijfers op prijspeil 2024 te hebben. Vervolgens definitieve plannen met scholen afstemmen en dat als besluit voor te leggen aan de raad in het 3e kwartaal van 2024. Dan kunnen er offertes opgevraagd worden bij aannemers en zou begin 2025 met de juiste cijfers en…. het juiste ontwerp, gestart kunnen worden met de bouw in 2025. Helaas heeft de meerderheid van de raad, op advies van het college, ingestemd om zonder goed inzicht het al ingezette traject verder op te pakken. Op welke kosten we straks gaan uitkomen is daarmee niet bekend. 

Dat we dit als Lokale Realisten een zeer risicovolle en onoverzichtelijke manier van werken vinden zult u begrijpen. We hebben niet tegen de begroting gestemd omdat we van mening zijn dat de projecten zo snel mogelijk doorgang moeten vinden en we willen geen verdere vertraging door discussies over de begroting te blijven voeren. Wie het verloop van grote projecten volgt weet dat slechte voorbereiding en vertraging altijd extra geld gaan kosten. Wij zijn bang dat dit ook hier zal gebeuren. Dit betekent dat we, met afschrijvingstermijnen van 40 jaar, nog heel lang met een verhoging van jaarlijkse kosten zullen zitten. We hebben het over minimaal 1,25 miljoen per jaar aan afschrijving. Een miljoen meer kost ons jaarlijks € 25.000! Het kan zomaar zijn dat we de komende 40 jaar extra lasten zullen hebben vanwege een onduidelijke voorbereiding. Het college neemt hiermee een groot risico. Voorbeelden uit het verleden zijn snel vergeten.

Willie van den Heuvel
Raadslid Lokale Realisten

Lees ook