Afbeelding

Buurten

Nieuws

De zomer is een prima moment om te trouwen. Dat was in 1963 niet anders. Dat blijkt in ieder geval uit het grote aantal bruidsparen dat ik mag feliciteren na de vakantie. In ieder dorp zijn er wel mensen die dit heugelijke feit mogen vieren. Vaak wordt mijn bezoek gevierd met een stukje taart of gebak. Ik vraag altijd om de helft. Niet van de taart, maar van het stukje dat men mij aanbiedt. Doe ik dat niet, dan word ik echt te zwaar. Ik ben blij dat veel mensen het bezoek van de burgemeester op prijs stellen. 

Een mooi contactmoment dat ik koester en het levert verhalen op die gedeeld mogen worden. Verhalen die vaak gaan over hoe het was, over het werk, over het algemeen grote families, vrijetijdsbesteding en gezondheid. Want dat is voor alle mensen die al zo lang voor de wet aan elkander verbonden zijn het allerbelangrijkste. 

Vaak praten we dan ook over de buurt. De plek waar men woont of heeft gewoond. Door middel van de zogenaamde Wijkschouw probeert de gemeente die wijken en straten ook zo mooi mogelijk te houden. Afgelopen week was er zo’n schouw in Gemert Noord. De opkomst was niet groot, maar de mensen die er wel waren, hadden goede tips en suggesties om knelpunten op te pakken. Tegels, onderhoud, groenvoorziening, speelplekken, straatverlichting. Veel kleine ergernissen passeerden de revue. Ik was er bij als toehoorder. Niet alle knelpunten kunnen even eenvoudig opgelost worden. Vooral bomen blijven voor mensen een belangrijk onderwerp. Voor de één omdat hij of zij er van geniet, voor de ander omdat de boom ondanks zijn schoonheid overlast veroorzaakt. De gemeente heeft besloten om in principe alleen zieke of gevaarlijke bomen weg te halen. Vervelend voor de één, een opluchting voor de ander. Ik nodig bij deze iedereen uit om mee te doen aan de Wijkschouw. Houd wat dat betreft deze krant in de gaten. U ontmoet uw buurtgenoten, kijkt met een andere blik naar uw eigen woonomgeving en deelt verhalen. Soms dezelfde verhalen als die ik mag beluisteren tijdens het bezoek aan een 60 (of 65) jarig bruidspaar.

Burgemeester
Michiel van Veen

Lees ook