Bedrijventerrein Bolle Akker in Bakel
Bedrijventerrein Bolle Akker in Bakel

Liggen er kansen voor Gemert-Bakel om meer te gunnen aan lokale ondernemers?

Nieuws

GEMERT-BAKEL – Kan de gemeente Gemert-Bakel bij de inkoop van producten en diensten lokale ondernemers meer kansen geven? Op deze vraag wordt deze woensdagavond nader ingegaan tijdens een beeldvormende avond in het gemeentehuis. Het thema komt tussen 19.30 en 20.30 uur aan bod.

Ondernemersorganisatie Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel stuurde eerder een brandbrief naar het gemeentebestuur, omdat plaatselijke ondernemers zich benadeeld voelden bij gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsprocedures. In een motie riep de gemeenteraad burgemeester en wethouders op daar nadrukkelijk naar te kijken.

‘Samen met Bizob, het overkoepelende inkoopbureau voor gemeenten in Zuidoost-Brabant, hebben we een presentatie gemaakt voor de beeldvormende avond”, legt wethouder Willeke van Zeeland uit. “ We willen ophalen wat de raadsleden willen en hen meegeven wat wel en wat niet kan. Want je kunt niet zomaar alles gunnen aan lokale ondernemers, omdat je gebonden bent aan landelijke en Europese regels.”

Lees ook