Afbeelding

350 zienswijzen tegen bouw in ommuurde tuin Gemert

Nieuws

GEMERT - Wethouder Hanneke Coppens van Gemert-Bakel heeft maandag 11 september 350 zienswijzen in ontvangst genomen over de bouwplannen in de ommuurde tuin tegenover het poortgebouw van Kasteel Gemert. De zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden werden aangeboden door Jacques van Lankveld, voorzitter van Stichting Schoorswinkel en Omgeving.

In de zienswijzen spreken de indieners hun zorgen uit over het voornemen om in de ommuurde tuin 13 patiowoningen te bouwen. Volgens de stichting is de economische noodzaak voor nieuwbouw in de directe omgeving van het kasteel niet aangetoond in verband met herbestemming van het kasteel. Het bestuur stelt verder dat er elders in Gemert voldoende ruimte beschikbaar is voor nieuwbouw van dit beperkte aantal van 13 woningen.

Lees ook