Afbeelding

Gemert-Bakel investeert 104 miljoen om door te kunnen groeien met behoud van voorzieningenniveau

Nieuws

GEMERT-BAKEL In de meerjarenbegroting 2024-2027 van de Gemert-Bakel is een investeringsagenda van 104 miljoen euro in opgenomen. Doordat de gemeente financieel gezond is, kunnen er extra middelen worden vrijgemaakt om meer woningen en bedrijven te kunnen faciliteren, het binnen- en buitengebied te verduurzamen, nieuwe scholen te bouwen, bestaande voorzieningen te behouden en armoede te bestrijden. De meerjarenbegroting wordt op 9 november door de gemeenteraad besproken.

Wethouder Financiën Willeke van Zeeland (foto): “Gemert-Bakel groeit de komende jaren naar 35.000 inwoners. Uitbreiding van bedrijventerreinen en het toevoegen van 2400 woningen zijn daarom hard nodig. We investeren om onze voorzieningen op peil te houden. Als plattelandsgemeente blijft het buitengebied een belangrijke plek daarom komt er een nieuw toekomstperspectief voor inwoners en ondernemers in het buitengebied. Natuurlijk blijft zorgen voor de inwoners een belangrijke kerntaak, met een passend armoedebeleid en inzet op het motiveren van inwoners om gezond en actief te leven gaat de gemeente hiermee aan de slag. Duurzaamheid is een belangrijke leidraad, er wordt de komende jaren ingezet op het terugdringen van restafval, deelmobiliteit en het stimuleren van het opwekken van duurzame energie. De komende jaren staat een belangrijke investering gepland voor toekomstbestendig onderwijs, met nieuwe scholen voor het Commanderij College en Kindcentrum Berglaren wordt voorzien in moderne onderwijshuisvesting. 2024 wordt het jaar van de Omgevingsvisie, hierin legt de gemeente in afstemming met partners, inwoners en bedrijven ambities en beleid vast voor de fysieke leefomgeving. Met investeringen op alle gebieden wil het college de komende jaren het goede blijven doen voor inwoners en ondernemers.”

Lees ook