Afbeelding

‘Geen andere keuze dan afspraken met Golfbaan Stippelberg aanpassen’

Nieuws

BAKEL – Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel zijn bereid om de helft van de rentestijging over leningen voor Golfbaan Stippelberg niet door te berekenen in de erfpacht. Met de huidige rentestanden gaat het om een bedrag van 104.000 euro per jaar. Volgens wethouder Martien Bankers is daar binnen de begroting ruimte voor. Hij gaat de gemeenteraad voorstellen om de financiële afspraken met de beheersstichting aan te passen. 

Van de redactie

De rente van de lening die de gemeente heeft afgesloten voor de financiering van de golfbaan stijgt per 1 juli 2024. Met de voorgestelde hogere erfpachtinkomsten is dit nadeel niet helemaal gedekt. Daarom wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om in de begroting ruim een ton extra te reserveren. “Op verzoek van de gemeenteraad hebben we gekeken welke scenario’s er mogelijk zijn om de golfbaan een stabiele basis te geven. Er zijn vier varianten denkbaar, waarvan scenario 2 onze voorkeur heeft.”

Scenario 1 is het voorzetten van de afspraak die bij het afsluiten van erfpachtovereenkomst is gemaakt, dat alle kosten één-op-één doorberekend zouden worden. De rentestijging, ruim twee ton per jaar, zou dan volledig voor rekening van de golfbaan komen. Bij scenario 2 dragen gemeente en golfbaan ieder de helft van de rentestijging. Hiermee stijgt de hoogte van de erfpachtlasten van de golfbaan met 114.000 euro per jaar voor de hele looptijd van het contract. Daar staat tegenover dat de golfbaan jaarlijks 70.000 euro minder hoeft af te lossen op de hypotheek, omdat die in het voorstel voor een deel aflossingsvrij wordt gemaakt.  Scenario 3 is een voorstel van de golfbaan om de erfpachtsom te verlagen naar 130.000 euro per jaar. Dat is conform naar wat gemiddeld is in de sector.  Scenario 4 is dat een deel van de schuld weggestreept wordt, maar dan zou de gemeente drie miljoen moeten afboeken. 

In de voorkeursvariant die het college voorstelt aan de gemeenteraad wordt ingezet op een vaste erfpacht waarbij de golfbaan een vaste rente betaalt. Staat de rente dan lager op het moment dat er een nieuwe lening wordt afgesloten, dan is het voordeel voor de gemeente. Staat de rente hoger, dan pakt het nadelig uit voor Gemert-Bakel. Nu ligt dat risico nog bij de golfbaan. “Dat is uitzonderlijk, want bij de sporthallen werken we al met vaste tarieven.” 

Bankers legt uit waarom hij bereid is om jaarlijks ruim een ton extra in de golfbaan te steken. “Ik heb geen andere keuze. Gemert-Bakel heeft tot nu toe 13 miljoen euro in de golfbaan geïnvesteerd. Daar zijn leningen voor afgesloten, die afgelost moeten worden. Daar wordt de erfpacht voor gebruikt, die de golfbaan aan de gemeente betaalt voor gebruik van het terrein. De erfpachtovereenkomst heeft een looptijd van 100 jaar, daarvan zijn er nog 86 over. De erfpacht is nu nog gekoppeld aan de rente. De huidige stijging zou betekenen dat de golfbaan jaarlijks ruim twee ton extra zou moeten ophoesten. Ik wil voorkomen dat er een situatie ontstaat, waarbij de golfbaan het niet meer kan bolwerken, want dan is de financiële schade voor de gemeente nog veel groter. Operationeel draait de golfbaan zwarte cijfers, omdat er een goed management zit. Dat is knap want 60 % van de golfbanen in ons land maakt verlies. Er is nog wel een schuld van 5 miljoen aan de gemeente. Een deel daarvan behelst betalingsachterstanden uit het verleden. Er zijn afspraken om die in te lopen. Zou de golfbaan morgen verkocht worden, dan moeten we als gemeente een fors verlies nemen. Door de afspraken aan te passen kan de golfbaan de positieve lijn doorzetten en met de voorgenomen gebiedsontwikkeling mogelijk in de toekomst zelfs verbeteren en de kwaliteit van de baan ook in de toekomst garanderen. Functies op het terrein zelf toevoegen is bijna niet mogelijk, maar daaromheen wel. Eind volgend jaar gaan de zandzuigers weg bij de plas die aan de golfbaan grenst. Daar zouden eventueel vakantiewoningen kunnen komen. Door waardes toe te voegen aan het gebied, verhoog je ook de waarde van de golfbaan. Als het daarnaast lukt om het eigen vermogen van de golfbaan op peil te brengen, dan zijn er belangrijkste stappen gezet om verkoop in de toekomst wel aantrekkelijk te maken.”

Lees ook