Afbeelding

Oud-wethouder van Gemert-Bakel Tina Thomassen overleden: ‘Milheeze bleef bij haar altijd voorop staan’

Nieuws

MILHEEZE - Oud-wethouder van Gemert-Bakel Tina Thomassen-van Ansem is afgelopen vrijdag 17 november overleden. Ze werd 80 jaar. 

Tina Thomassen werd in 1986 raadslid en was 13 jaar lang volksvertegenwoordiger voor het CDA en later Groepering Van De Laar , eerst in de gemeente Bakel en Milheeze c.a. en na de herindeling in de gemeente Gemert-Bakel. Na de verkiezingen in 1999 trad ze namens de Groepering Van de Laar, als wethouder welzijn en cultuur, toe tot het gemeentebestuur. Ze vervulde deze portefeuille tot haar afscheid van de politiek in 2002.

De Groepering Van de Laar was een afsplitsing van de lokale CDA-fractie en ging voor de verkiezingen van 2002 op in de Dorpspartij. 

Thomassen was in verschillende perioden bestuurslid van de lokale afdeling van de rooms-katholieke boerinnenbond, die later verderging onder de naam Katholieke Vrouwen Organisatie (K.V.O.) Milheeze. Als voorzitter was ze het boegbeeld van de vrijwilligersorganisatie. Vanuit de K.V.O stapte ze de politiek in: “Het is anders, boeiend, meer individueel en keihard, maar toch de moeite waard om het te doen, om voor je medemensen, je gemeenschap op te komen”, schreef ze bij het 50-jarig bestaan van bij de afdeling.

Frans Francissen, die namens Fier & Actief deel uitmaakte van het college waarin ook Thomassen zitting had, beaamt dat ze een betrokken bestuurder was. “Tina zette ze zich met hart en ziel in voor de gemeenschap waar ze uit voortkwam”, herinnert hij zich. “Afstand nemen als wethouder en gemeente-breed denken en handelen vond ze lastig. Het belang van Milheeze bleef bij haar altijd voorop staan. Ze probeerde te doen wat het beste was voor haar dorpsgenoten.”

Lees ook