Afbeelding

Nieuw licht, geluid en stoelen in theaterzaal De Eendracht

Nieuws

GEMERT – Door te kiezen voor een nieuw havo-vwo-gebouw komt er vooreerst geen nieuw cultuurhuis. De (oude) gebouwen van De Eendracht en KunstLokaal moeten nu nog minstens tien jaar meekunnen. Het coalitieakkoord 2022-2026 wil noodzakelijke investeringen in de bestaande cultuurpanden doen. In De Eendracht zijn inmiddels de trekkenwand voor de decorstukken en de theatergordijnen al vernieuwd. Beiden waren onveilig. Ook de licht- en geluidinstallatie in de theaterzaal, de stoelen op de tribune en de tribune zelf vragen aandacht. Na een gewijzigd raadsbesluit kan De Eendracht verder. 

(Door onze politiek verslaggever)

B&W stelden voor om tribune, trekkenwand, theatergordijnen en de licht- en geluidsinstallatie van de theaterzaal aan te merken als vaste inrichting van het gebouw. Dan hoeft het vaste/jaarlijkse subsidiebedrag niet te worden verhoogd en komt de vervanging en daarmee ook de financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen. 

Maar VVD, CDA, Lokale Realisten, Politiek Op Inhoud en Dorpspartij dienen een wijzigingsvoorstel in. Ze vinden dat de licht- en geluidsinstallatie niet tot de vaste inrichting hoort. De Eendracht moet daarvoor zelf inkomsten verwerven. Deze partijen willen wél een eenmalige vervangingssubsidie van 380.000 euro verstrekken. Voor stoelen en inrichting van de tribune trekken ze 184.000 euro uit en schrijven dat in twaalf jaar af. Voor de constructie van de tribune is 68.000 euro beschikbaar vanaf 2032. Deze worden in vierentwintig jaren afgeschreven. 

Jan Vroomans (Politiek Op Inhoud) gaat er zelfs vanuit, dat “onderwijs en centrumplannen ons zoveel gaan kosten dat een nieuw cultuurhuis aankomende twíntig jaar niet kan.” En “niet alles kan onderdeel van het vastgoed zijn.” Yorick van Lieshout (Dorpspartij): “Geef een eenmalige subsidie waardoor het onderdeel wordt van de Stichting. Die kan er prima mee leven. Een nieuw cultuurhuis was een van onze grootste wensen, maar we moesten kiezen; anders wordt het veel te duur.” Stephan Janszen (CDA): “Cultuur mag geld kosten, maar niet ten koste van alles. Het moet uitlegbaar zijn. We moeten ambities houden en keuzes maken. Het theater is van groot belang, zeker als we willen groeien naar 35.000 inwoners.” Bas Geerts (Lokale Realisten) wil “geen precedent scheppen; er moet een zekere mate van gelijkheid zijn.” Anne van Berlo (VVD) vindt het “goed dat duidelijk is wat tot de vaste inrichting hoort en wat niet.” 

Chris Remmers (Sociaal Gemert-Bakel) vindt het amendement “niet nodig. Waar bij het nieuwbouwplan voor Macropedius “de miljoenen om de oren vliegen en veel niet duidelijk is, ligt hier een tot iedere euro uitgewerkt plan. Het contrast kan niet groter.” Zijn partij en D66 stemmen tegen het amendement. Wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) kan leven met het amendement. Maar over de constructie van de tribune zegt ze: “die gaat geen twaalf jaar meer mee.” Ze wil de tribuneconstructie laten beoordelen om te zien of vervanging in fases kan. “Vraag is of vervanging in zijn geheel kan wachten tot 2031.” Het gewijzigde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Janszen: “Het theater is van groot belang, zeker als we willen groeien naar 35.000 inwoners.”

Lees ook