Afbeelding

Raadsmeerderheid voor woningbouw aan De Haag en in ommuurde tuin in Gemert

Nieuws

GEMERT – Gisteravond nam de gemeenteraad van Gemert-Bakel besluiten over de bespreekpunten waarvoor geen tijd meer was op donderdag 1 februari. Onder andere betrof dit de bestemmingsplannen voor woningbouw in De Haag en in de ommuurde tuin. Beide werden door een raadsmeerderheid aangenomen.

(Door onze politiek verslaggever)

De woningbouw zou nodig zijn om realisatie van de plannen tot behoud van het kasteel in Gemert mogelijk te maken. Na opnieuw uitgebreide discussie bleven er niet overbrugbare standpunten. Bij de stemming waren CDA, Dorpspartij, Lokale Realisten en VVD vóór het collegevoorstel om op de driehoekige weide aan De Haag drie boerderijachtige woningen te bouwen en dertien patiowoningen in de ommuurde tuin. Sociaal Gemert-Bakel, Politiek Op Inhoud en D66 zijn van mening dat aldus de ‘historische buitenplaats’ te zeer wordt aangetast en dat de financiële noodzaak om die huizen te bouwen onvoldoende is aangetoond in de stukken. Na afloop van de lange vergadering bleek dat zowel raadsleden als geïnteresseerden op de publieke tribune serieus overwegen het oordeel van de Raad van State te vragen over beide bestemmingsplannen. Een uitgebreider verslag leest u in een volgende aflevering van deze krant.

Lees ook