Afbeelding

Percelen inzaaien voor biodiversiteit in Gemert-Bakel

Nieuws

GEMERT-BAKEL - Ondanks de weersomstandigheden is De Groene Heerlijckheid weer begonnen om percelen in Gemert-Bakel klaar te maken voor biodiversiteit. Met het inzaaien van stuifmeel- en nectarrijke bloemen, aangevuld met een graanmengsel en zonnebloemen, worden de percelen een voedselbron en huisvesting voor vele soorten insecten, bijen en vlinders.

De zaden van de bloemen en de granen is het voer van vogels en ander levende organismen. Daarmee krijgt men een leefomgeving voor al wat leeft in de omgeving van deze percelen. De vrijwilligers gaan vanaf nu aan de gang om de beschikbare percelen met minimale werkzaamheden gereed te maken voor de inzaai. Een perceel wordt ingezaaid op basis van opgedane ervaringen aangepast mengsel van diverse soorten granen, zonnebloemen en bloemenzaden die zorgen voor stuifmeel en nectar. 

Dit jaar gaan de vrijwilligers op basis van de regelingen voor verbeteringen van de natuur ook percelen inzaaien met een mengsel van meerjarige mengsels. Op alle percelen blijft het gewas tijdens de winterperiode staan, want in die periode is het voedselaanbod in het huidige landschap schaars. Daarnaast biedt het gewas een veilige schuilplaats voor bijvoorbeeld patrijzen en andere vogelsoorten. 

Tot half mei worden door De Groene Heerlijckheid op meer dan 100 plaatsen in de gemeente Gemert-Bakel kleine en wat grotere percelen ingezaaid voor een bloemrijke natuurakkers c.q. -weides. Weer in 2013 kleinschalig is begonnen met 15 percelen, wil De Groene Heerlijckheid in 2024 meer dan 100 plaatsen goudgeel graan en een uitbundige bloemenpracht geven: dit alles ten dienste van de biodiversiteit. Het is niet enkel mooi om van te genieten, het is ook van groot belang voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. 

Inwoners die een perceel of een akkerrand beschikbaar hebben om in te laten zaaien als natuurakker of bloemenweide worden uitgenodigd om vrijblijvend contact op te nemen via groeneheerlijckheid@hotmail.nl. Aanvullende of nadere informatie is te vinden op de website van de Groene Heerlijckheid,  https://degroeneheerlijckheid.nl.

Lees ook