Afbeelding

Pinksteren? Wat houdt dat nou eigenlijk in?

Nieuws

Leuk, een lekker lang weekend vrij. Maar wat houdt Pinksteren nou eigenlijk in? Een korte uitleg.

Pinksteren is een belangrijke feestdag binnen het christendom die vijftig dagen na Pasen wordt gevierd. Het woord ‘Pinksteren’ komt van het Griekse woord ‘Pentekostè’, wat ‘vijftigste’ betekent. Het markeert de vijftigste dag na Pasen, de opstanding van Jezus Christus.

Oorsprong van Pinksteren

De viering van Pinksteren heeft zijn wortels in het Oude Testament, waar het oorspronkelijk een oogstfeest was dat vijftig dagen na Pasen werd gevierd. In het Nieuwe Testament krijgt Pinksteren een nieuwe betekenis. Het wordt gevierd ter herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen van Jezus. Dit gebeurde op de vijftigste dag na zijn opstanding.

Wat gebeurde er met Pinksteren?

Volgens de Bijbel waren de apostelen bijeen in Jeruzalem toen er plotseling een geluid klonk als een sterke windvlaag. Er verschenen vlammen, die zich verdeelden en op ieder van hen neerdaalden. Zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in verschillende talen te spreken. Dit wonder trok veel mensen aan, en Petrus, een van de apostelen, hield een toespraak waarin hij uitlegde wat er gebeurde. Die dag bekeerden zich ongeveer drieduizend mensen tot het christendom.

Betekenis van Pinksteren

Pinksteren wordt gezien als de geboorte van de christelijke kerk. Door de komst van de Heilige Geest kregen de apostelen de kracht en moed om het evangelie te verkondigen. Dit leidde tot de verspreiding van het christelijk geloof over de hele wereld.

Hoe wordt Pinksteren gevierd?

Pinksteren wordt gevierd met kerkdiensten, vaak met veel muziek en zang. Sommige kerken organiseren speciale evenementen zoals doopdiensten en gemeenschappelijke maaltijden. In Nederland is Pinksteren ook een officiële feestdag, wat betekent dat veel mensen een vrije dag hebben. Er zijn ook traditionele activiteiten, zoals Pinksterfeesten en markten, waar mensen samenkomen om te genieten van eten, muziek en andere festiviteiten.

In essentie herinnert Pinksteren gelovigen aan de kracht van de Heilige Geest en de missie om het geloof te verspreiden. Het is een tijd van vreugde en gemeenschapszin, en een belangrijke mijlpaal in de christelijke traditie.

Lees ook