De beoogde locatie voor de brandweerkazerne
De beoogde locatie voor de brandweerkazerne

Wordt dit de nieuwe plek voor de brandweerkazerne in Gemert? College koopt voor 1,5 miljoen euro kavel aan

Nieuws

GEMERT - Wordt dit de nieuwe plek voor de brandweerkazerne in Gemert?  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor 1,5 miljoen euro een kavel aan te kopen dat als nieuwe locatie voor de brandweer en de gemeentewerf ingericht kan worden. Het gaat om een vrijgekomen bedrijfslocatie naast de Milieustraat, aan de Leije 3 in Gemert.  Voorheen was daar Jos van den Elzen en Zonen gevestigd. De huidige kazerne en werf aan de Cortenbachstraat zijn verouderd.

“Lopende het onderzoek naar de voor- en nadelen en mogelijkheden om de huidige brandweerkazerne en de gemeentewerf te verplaatsen naar een meer geschikte locatie, is de gemeente benaderd door een makelaar”, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. “De makelaar heeft de locatie Leije 3 te koop aangeboden aan de gemeente. Inmiddels is duidelijk dat er meerdere belangstellenden zijn. Daarom heeft de verkopende partij een deadline gesteld aan de gemeente om voor donderdag 16 mei de aankoopovereenkomst te sluiten. De voorlopige conclusie van het locatieonderzoek wijst uit dat verplaatsing van de brandweerkazerne en de gemeentewerf naar een nieuwe locatie de voorkeur heeft. De locatie Leije 3 is in het onderzoek als mogelijke locatie afgewogen en is als voorkeurslocatie beoordeeld. Omdat nu de mogelijkheid wordt aangeboden om de voorkeurslocatie te verwerven, is het gemeentebestuur gestart met de onderhandelingen om te komen tot verwerving. Vervolgens heeft het college op 14 mei besloten om de locatie voor een bedrag van € 1.500.000 aan te kopen. De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd.”

In het locatieonderzoek is aangegeven dat de nieuwe vestigingsplek mogelijk moet worden aangepast om te voldoen aan het programma van eisen voor de gemeentewerf. “Nader onderzoek moet uitwijzen welke aanpassingen en voor welk bedrag dit moet worden uitgevoerd. Ook kosten voor de aanpassingen zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.”

Lees ook