30 oktober 2015

Open brief aan: gemeente Gemert-Bakel, college van B&W en de raad

Geachte gemeente, Graag willen wij opnieuw met klem de nodige aandacht vragen voor de eventuele plannen van provincie Noord Brabant, om de bestaande weg bij Dierdonk te gaan omleiden. Ondanks het feit dat ?de Ruit’ voorlopig van de baan is, is de omleiding van de N279 bij Dierdonk, als onderdeel daarvan, overeind blijven staan in […]

30 oktober 2015

Meer over Burgertop in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – G1000Gemert-Bakel is een burgerinitiatief. Voor en door burgers. Achter de G1000 zitten verschillende initiatiefnemers. Allemaal inwoners van Gemert-Bakel/burgers die vrijwillig een G1000 in hun gemeente organiseren. Een G1000 is een burgertop, een evenement waarbij op één dag inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen dorp.  Zij gaan op zoek naar wat […]

30 oktober 2015

Beleid archeologie in bestemmingsplan buitengebied

GEMERT-BAKEL – Na 5 jaar ervaring met het huidige archeologiebeleid in Gemert-Bakel is het nu geëvalueerd en geactualiseerd. Nieuwe wetgeving en inzichten zijn verwerkt en het beleid is beknopt en helder geformuleerd. Het voorstel aan de gemeenteraad is om het geactualiseerde beleid vast te stellen en de geactualiseerde beleidskaart te implementeren in de eerstvolgende herziening […]

30 oktober 2015

Controle brandblussers groot succes

GEMERT-BAKEL – De Gemert-Bakelse brandweer kijkt terug op een zeer succesvolle Brandpreventiedag. Afgelopen zaterdag was het voor particulieren mogelijk om hun brandblusser te laten controleren. Aan deze oproep gaf een grote groep mensen gehoor. De gecertificeerde keurmeester heeft tientallen blussers gecontroleerd. “Het is een goede ontwikkeling dat particulieren meer aandacht besteden aan brandpreventie. Investeren in […]

30 oktober 2015

Worstenbroodjesactie JES Venhorst

VENHORST – Jeugdleden van korfbalvereniging Jes uit Venhorst gaan zoals elk jaar weer rond met worstenbroodjes van de plaatselijke bakker. Dit jaar op zaterdag 31 oktober vanaf 10.00 uur. Bestellen kan ook via worstenbroodactie@hotmail.com.

29 oktober 2015

Speel-o-theek verruimt openingstijden

GEMERT – Speel-o-theek Gemert is verhuisd en grenst nu aan de speelplaats van de openbare basisschool ‘t Einder. Dat is meteen een goed moment om de openingstijden verruimen. De woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur was al een vaste leenavond. Nieuw is dat Speel-o-theek Gemert vanaf 1 november ook op dinsdagmiddag, van 14.45 tot 16.00 uur, open is.

29 oktober 2015

Inschrijving huldiging sportkampioenen geopend

GEMERT-BAKEL – Ook dit jaar worden de sportkampioenen uit Gemert-Bakel door de gemeente gehuldigd. De besturen van sportverenigingen wordt verzocht om de kampioenen uit hun vereniging te melden. De categorieën waarin prijzen worden uitgedeeld zijn sportman, sportvrouw en sportteam van het jaar. Per categorie worden drie nominaties bekend gemaakt. Op een feestelijke gala-avond worden de […]

29 oktober 2015

Dienstenveiling Acritas en Yellow Sox overtreft verwachtingen

BAKEL – Ze hadden uitgepakt, handbalvereniging Acritas en basketbalvereniging Yellow Sox uit Bakel. Sporthal ‘t Zand, thuisbasis van beide clubs, was afgelopen zaterdag omgetoverd tot een sfeervolle veilinghal. Dat had succes; de gezamenlijk dienstenveiling overtrof in publiek en opbrengst ruimschoots de verwachtingen.

28 oktober 2015

‘Stoppen met starterslening in Gemert-Bakel’

GEMERT-BAKEL – Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om te stoppen met de starterslening in Gemert-Bakel. De raad stelde in 2013 800.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van nieuwe startersleningen, maar dat budget is nu op. De plaatselijke politiek besluit op donderdag 5 november of er opnieuw middelen voor de regeling beschikbaar worden […]

28 oktober 2015

Kiss and ride in Handel

HANDEL ? Bij basisschool De Havelt in Handel komt een Kiss and Ride strook. Daar kan even met de auto gestopt worden om schoolgaande kinderen in- en uit te laten stappen.