Afbeelding

Meer banen en groene energie op Brabantse bedrijventerreinen

Ondernemend

BRABANT - In Brabant is afgelopen jaar 121 hectare aan nieuwe kavels voor bedrijven uitgegeven. Tegelijkertijd is de werkgelegenheid op bedrijventerreinen na twee jaar stagnatie gestegen met ongeveer 11.000 banen. In april 2023 werd 40 procent meer zonnestroom opgewekt op bedrijfsdaken dan het jaar ervoor. Dat zijn volgens de provincie de belangrijkste conclusies uit de nieuwste Monitor Bedrijventerreinen Noord-Brabant.

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke motor voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Noord-Brabant. Ieder jaar monitort de provincie de ontwikkeling van deze bedrijventerreinen. De gegevens uit de monitor worden gebruikt voor het maken van afspraken tussen de provincie en de vier Brabantse regio’s over bestaande en nieuwe werklocaties.

De monitor laat zien dat er de komende jaren meer ruimte wordt gevraagd voor bedrijventerreinen in Brabant. Dat is nodig om te voorzien in de vraag van de markt, de stijging van werkgelegenheid en de benodigde ruimte om bedrijventerreinen verder te verduurzamen. De gevraagde ruimte is hoger dan het beschikbare aanbod.

De ruimte in Brabant staat onder druk. Het nieuwe provinciebestuur zet daarom in op meervoudig en duurzaam ruimtegebruik. Voor bedrijventerreinen betekent meervoudig ruimtegebruik dat één plek wordt gebruikt voor meerdere functies. Denk aan duurzame energie opwekken op bedrijfsdaken. Aan kantoren boven distributieruimtes. Maar ook aan ruimte voor waterberging en groen. De provincie maakt hierover afspraken met de Brabantse regio’s en gebruikt hiervoor de regels uit de omgevingsverordening.

Daarnaast stimuleert de provincie de duurzame ontwikkeling voor bestaande en nieuw te realiseren bedrijventerreinen, onder andere met het project Grote Oogst. Dat leidt tot mooie resultaten. Ongeveer 8 procent van het elektriciteitsgebruik wordt inmiddels opgewekt met zonne-energie. En ondanks de toename van het aantal bedrijven in de provincie, neemt het aardgasgebruik op bedrijventerreinen af.

Lees ook