Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen

REGIO – De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8 procent. De fosfaatuitscheiding nam tegelijkertijd met 4,0 procent af. De daling hangt samen met de krimp van de veestapel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

Laat je verrassen met de Vakantie Verrassingstas

GEMERT-BAKEL – Bibliotheek De Lage Beemden heeft deze zomer weer een Vakantie Verrassingstas voor jeugdleden van 3 tot en met 12 jaar. Deze bijzondere tas is van tevoren gevuld door bibliotheekmedewerkers met 3 verrassende materialen uit de uitgebreide jeugdcollectie.

Minder zorgen over continuïteit bedrijf

NEDERLAND – In vrijwel alle branches van het niet-financiële bedrijfsleven is het aantal ondernemers dat denkt in de huidige economische situatie minstens nog een jaar te bestaan in mei sterk toegenomen ten opzichte van de meting van april. De werkwijze instellen op de anderhalvemetereconomie en kostenreductie zijn de belangrijkste maatregelen die bedrijven zelf hebben getroffen om het hoofd te bieden aan de effecten van de economische teruggang door de coronacrisis. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin mei onder bedrijven werd gehouden.

COOP steunt Doele Willem III

BOEKEL – Handboogvereniging Doele Willem III uit Boekel is het eerste kwartaal uitgeloot voor de statiegeldactie van supermarkt COOP in Boekel. De inwoners van Boekel en omstreken hebben statiegeld gedoneerd bij de COOP en de COOP heeft het bedrag nog eens verdubbeld. “Het is een enorm mooi bedrag geworden”, concludeert Doele Willem III. “Hier zijn […]

Stuurman

In het verleden heb ik weleens een boompje opgezet over het fenomeen SUV, wat mij betreft een hoogst ongelukkig bedenksel van een industrie die van gekkigheid niet meer weet waarmee zij de consument nog moet inpalmen. Behalve de hoge instap, de stoere (of lompe) uitstraling en veelal de capaciteit om zware trailers te trekken faalt […]

‘Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers eind juni’

NEDERLAND – Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De komende week werkt UWV hard aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De voorwaarden voor de regeling zijn […]

Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd

NEDERLAND – Van de 502 aanmeldingen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), voldoen er 407 aan de gestelde eisen. Om alle aanvragen die voldoen aan de gestelde vereisten, te kunnen toewijzen, verhoogt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het subsidiebedrag met € 275 miljoen waarmee het totaalbedrag voor de Srv € 455 miljoen wordt.