Over ons

Marcel Bosmans en Rob Vlemmings.
Marcel Bosmans en Rob Vlemmings.

Gemerts Nieuwsblad is weer thuis

GEMERT-BAKEL – Ze doen het gewoon, in een tijd waar het starten van een eigen mediabedrijf geen vanzelfsprekendheid is. Media-adviseur Rob Vlemmings en hoofdredacteur Marcel Bosmans hebben per 1 juni 2015 het Gemerts Nieuwsblad overgenomen, want ze geloven heilig in de formule, in de kracht van lokaal nieuws dat dicht bij de mensen staat. Een portret van twee moedige, kersverse ondernemers.

Door Aart van der Haagen

Eigenlijk behoeven ze nauwelijks introductie, Marcel Bosmans en Rob Vlemmings, al veertien respectievelijk negen jaar aan het Gemerts Nieuwsblad verbonden. Twee in Gemert opgegroeide jongens die zich ook in hun vrije tijd actief opstellen binnen de lokale gemeenschap, Rob sinds jaar en dag als (zaal)voetballer (tevens betrokken in commissies) en Marcel als voorzitter van jongerencentrum en cultureel poppodium De Bunker. Ze kennen hun omgeving door en door, weten wat er leeft en speelt.

Korte lijnen

Hetzelfde geldt voor het team dat hen na de overname van het Gemerts Nieuwsblad ondersteunt. Allemaal vertrouwde gezichten en mensen die reeds lang met elkaar samenwerken. “We zijn een kleine, platte organisatie met korte lijnen, ook naar buiten toe,” vertelt Rob Vlemmings. “Binnen het door ons uitgestippelde beleid krijgt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, wat de betrokkenheid vergroot.”

Dichtbij

“De belangstelling voor lokaal nieuws neemt toe,” motiveert Marcel Bosmans de stap die de heren onlangs hebben gezet. “Omdat de wereld steeds ingewikkelder wordt, zoeken mensen naar houvast, het liefst dichtbij. Dat willen wij hen bieden via een krant die dicht op de lokale markt opereert, met veel interactie en ruimte voor dialoog. Iedereen binnen onze gemeenschap moet zich erin kunnen herkennen. Vergelijk het met de producten van Apple: gebruikers identificeren zich daarmee.”

Verenigingen

Rob Vlemmings vult aan: “We vinden het essentieel om heel goed naar onze lezers en adverteerders te luisteren. Zij dragen immers onze krant. Er is echter ook een belangrijke rol weggelegd voor andere media, zoals ons digitale nieuwsportaal op internet. Dat biedt een geweldige versterking, bijvoorbeeld om een link te leggen naar de meer dan 500 verenigingen in onze kernen, om extra foto’s te publiceren en om nieuws heet van de naald te publiceren.”

Stapsgewijs

De verschijning op dinsdag en vrijdag blijft onveranderd, de verspreiding ook. “Ruim 31.000 brievenbussen in de zeven kernen van Gemert-Bakel, in Laarbeek, Boekel, Erp, Keldonk en Boerdonk,” aldus Rob Vlemmings. Wel heeft het Gemerts Nieuwsblad een grondige opfrisbeurt ondergaan. “Dat is gebeurd in stappen, binnen relatief korte tijd, tijdens de zomervakantie,” zegt Marcel Bosmans. “We hebben de lay-out vernieuwd, introduceren oude bekende en nieuwe rubrieken en zullen weer met themapagina’s gaan werken. Verder streven we naar een dikkere omvang, waarbij we ervoor zorgen dat er meer redactie dan advertenties in staan.” Rob Vlemmings: “Het gaat er natuurlijk vooral om dat de krant en de nieuwssitegoed gelezen wordt.”

Lokaal

Om de lokale binding te onderstrepen, werpt het Gemerts Nieuwsblad zich op als mediapartner van evenementen, bijvoorbeeld ‘Gemert Weet’ en de muzikale toneelproductie ‘Van wor ik bén’. Misschien wel meer dan ooit geldt voor deze kranten het credo ‘vóór lokale mensen dóór lokale mensen’.