Afbeelding

Ook in Gemert-Bakel individuele inkomenstoeslag uitgebreid en vervroegd: wethouder verwacht vlotte afhandeling energietoeslag

Gemeente

GEMERT – Inmiddels is de energietoeslag 2023 uitgekeerd aan sociale minima die bekend zijn bij de gemeente. Huishoudens die ook in 2022 deze toeslag ontvingen worden nu opnieuw beoordeeld. Waarschijnlijk al vóór 26 december. Wethouder Steeghs verwacht een vlotte afhandeling. De gemeenteraad van Gemert-Bakel wil de individuele inkomenstoeslag al in 2024 uitbreiden naar tweeoudergezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar, zoals Laarbeek, Asten en Someren al deden.

(Door onze politiek verslaggever)

Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente, zullen onlangs de energietoeslag 2023 van 800 euro automatisch ontvangen hebben. Daarnaast zijn er nog zo’n 400 huishoudens die in 2022 een energietoeslag ontvingen. Zij worden vóór 8 januari gescreend door een inlichtingenbureau. Voldoen zij aan de 120%-voorwaarde, dan ontvangen ook zij alsnog automatisch de toeslag. Anders krijgen zij bericht. Na 8 januari kan iedereen alsnog een aanvraag indienen. Na deze inleiding stelde Laurens van den Berg (D66) vragen aan B&W. Vrijwilligers van de Seniorenvereniging Katholieke Ouderenbond, het Zorgcollectief en Gehandicaptenzorg hielpen vorig jaar aanvraagformulieren invullen. Van den Berg wil weten of die 400 dossiers vóór 8 januari beoordeeld kunnen zijn. Anders verwacht hij veel nieuwe aanvragen, en mogelijk chaos. Hij vraagt goede voorlichting. 

Wethouder Sociaal Domein, Wilmie Steeghs (Dorpspartij), zegt dat” het landelijke inlichtingenbureau verwacht dat op 26 december de screening klaar is. Het proces is zeer zorgvuldig ingericht om te voorkomen dat inwoners na 8 januari nog een aanvraag moeten indienen. Velen hebben de toeslag al ontvangen. Zo kunnen we veel aanvragen voorkomen.” Ze waardeert de hulp van vrijwilligers “ontzettend” en verwacht “geen chaos van door elkaar lopende trajecten. De meeste van onze inwoners zullen geen nieuwe aanvraag hoeven te doen. En inwoners die bij ons bekend zijn, zijn al geïnformeerd.” 

Naar aanleiding van een amendement werd later de aanpassing van de Verordening individuele inkomenstoeslag alsnog besproken. Alle partijen wilden de verordening uitbreiden en gelijktrekken met de andere Peelgemeenten (Laarbeek, Asten, Someren en Deurne). Rick van Kessel (CDA) benadrukte dat “hoe langer iemand enkel van een minimuminkomen afhankelijk is, hoe groter de kans op problemen wordt.” Daarom hebben alle vijf Peelgemeenten de bovengrens voor individuele inkomenstoeslag opgetrokken naar 120% (was 110%) van het minimuminkomen als je kunt aantonen dat je dat een jaar lang hebt gehad (was drie jaar). Van Kessel wil met het amendement ook tweeoudergezinnen met kinderen tussen 12 en 18 jaar helpen: “Zij zijn extra kwetsbaar. Daarom willen we hen steunen met nog een gezinstoeslag.” Laarbeek, Deurne en Someren hebben dit al in hun verordening voor 2024 opgenomen. Het amendement wil dit ook in Gemert-Bakel mogelijk maken, want “we zetten sterk in op voorkomen van armoede.” 

Thérèse van den Eventuin (Sociaal Gemert-Bakel) wilde nog meer doen. “Gemeenten als Helmond en Utrecht gaan zelfs tot 150%. Daardoor is minder schuldhulpverlening nodig. Het moet prettiger worden voor minima.” Wethouder Steeghs was “blij met dit voorstel in het belang van onze inwoners met een smalle beurs. U heeft mijn warme steun.” Het gewijzigde voorstel werd daarop met algemene stemmen aangenomen.

Lees ook