Van den Berg (D66): “Eén locatie voorlopig voldoende”.
Van den Berg (D66): “Eén locatie voorlopig voldoende”.

Initiatieven bij Handel en bij Milheeze: Raad Gemert-Bakel vóór aanleg maximaal twee natuurbegraafplaatsen

Gemeente

GEMERT - Gemert-Bakel wil nieuwe vormen van begraven, zoals natuurbegraven, mogelijk maken. B&W leggen de gemeenteraad een voorstel voor om kaders op te stellen waarmee nieuwe initiatieven kunnen worden getoetst en beoordeeld. Vóór dat voorstel is een raadsmeerderheid. Die breidt het zelfs uit door “op maximaal twee locaties toestemming te geven; één in de oude gemeente Gemert en één in de oude gemeente Bakel-Milheeze. Dit aan de raad voor te leggen ” en over drie jaar te evalueren.

(Door onze politiek verslaggever)

B&W noemen enkele voordelen. Er is een opkomende vraag naar natuurbegraven. Op natuurbegraafplaatsen is de natuurwaarde ‘eeuwig’ geborgd. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het beheer van het terrein. Door goed beheer zal de biodiversiteit van het natuurgebied toenemen. Een natuurbegraafplaats moet openbaar toegankelijk zijn, stellen B&W nog. 

Vóór het raadsdebat verlaat Wim Meulenmeesters (CDA) de raadszaal. Hij is persoonlijk betrokken bij dit agendapunt. De integriteit gebiedt in zo’n geval dat geen belangen vermengd worden. 

De behoefte aan natuurbegraven is Lokale Realisten duidelijk. Ze zijn voorstander van “maximaal twee locaties. Op termijn kijken of er behoefte is aan meer,” aldus Willie van den Heuvel. “Hoe kiezen we als er meer gegadigden zijn?,” vraagt hij. Anne van Berlo (VVD) vreest dat “heel Gemert-Bakel één groot kerkhof” wordt als meer locaties worden toegestaan. “Hou ook rekening met lokale bewoners,” zegt ze. Laurens van den Berg (D66) schat dat “één locatie voorlopig voldoende” is, gezien de huidige behoefte. En Pelgrimshof (zie verderop) “voldoet niet aan de behoefte om begraven te worden op een plek in alle rust en stilte.” Chris Remmers (Sociaal Gemert Gemert-Bakel) wijst erop dat het raadsbesluit niet beslist 

“dat er een natuurbegraafplaats komt. Het geeft enkel de kaders ervoor.” Het amendement van CDA, Lokale Realisten, Dorpspartij en Politiek Op Inhoud steunt hij daarom niet. Zij willen meteen twee natuurbegraafplaatsen mogelijk maken. Wethouder Van Zeeland geeft aan dat B&W ermee instemmen en dat er momenteel drie initiatieven zijn: Pelgrimshof bij het nieuwe crematorium aan de Peeldijk tussen Gemert en Elsendorp, en in natuurgebied Stippelberg/Nederheide bij Milheeze. 

Met de stemmen van de indieners vóór, wordt het amendement later aangenomen. Wel zegt Jan Vroomans (Politiek Op Inhoud): “Begraaf diep genoeg”, want in natuurgebieden zijn gravende wilde dieren, zoals “de gladde slang en wilde zwijnen”. Hij wil dat “de raad betrokken wordt bij de verkoop van bosgronden.” Ook Toon Coopmans (Dorpspartij) wil “als raad de vinger aan de pols.” Natuurbeheer is voor hem “het hoofddoel, begraven een tweede.” Stefan Janszen (CDA) ziet in “deze nieuwe manier van begraven een meerwaarde voor beheer en onderhoud van de natuur en vergroting van de biodiversiteit.” Vroomans wil nog weten of “het college naar ons toe komt voordat die 40 ha verkocht gaan worden?” Nee, blijkt uit het antwoord van wethouder Van Zeeland: “Grondaankopen zijn nog steeds een bevoegdheid van het college. We melden die wel aan de raad, zoals gewoonlijk.” Het voorstel wordt aangenomen met CDA, Lokale Realisten, VVD, Politiek Op Inhoud en Dorpspartij vóór en D66 en Sociaal Gemert-Bakel tegen.

Lees ook