Afbeelding

Over de stem van onze inwoners

Gemeente

In de Commissie Sociaal Domein van 30 november j.l.stonden de plannen voor de nieuwbouw van de locatie Sleutelbosch van het Commanderijcollege op de agenda. Een ernstige tekortkoming van dit College van B&W werd weer eens pijnlijk duidelijk. Er bleek niet geluisterd te zijn naar de mensen die er het meest last van gaan krijgen als het nieuwe gebouw op Sportpark Molenbroek komt.  Jammer, want deze mensen hebben goede ideeën over hoe het anders zou kunnen en ook zou moeten. Deze mensen voelen zich niet gehoord en miskend. 

Er zijn verenigingen die weg moeten, kinderen uit de buurt kunnen straks niet meer voetballen op hun veldje. De ongelukkige verkeerssituatie(maar 2 toegangswegen) zal veel drukte en onveilige situaties op gaan leveren. Er zijn zorgen over de combinatie van een basisschool naast een school voor voortgezet onderwijs. Ook zal veel groen het onderspit gaan delven als het sportpark wordt volgebouwd.  Luisteren blijft de basis van alle goede besluiten.Van wetten, van kleine en grote veranderingen die nu volop spelen (energie, klimaat). 

Veel zal anders moeten, maar daarvoor is draagkracht nodig onder de bevolking. “Burgerparticipatie” wordt in dit verband veel genoemd maar in onze gemeente wordt die vaak terzijde geschoven als lastig. Wij hebben de stellige indruk dat achter gesloten deuren veel wordt beslist met belanghebbenden zonder terugkoppeling naar de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordiging, n.l. de gemeenteraad. 

Terugkomend op de eerder genoemde bouwplannen: we waren het er allemaal over eens dat het gebouw verouderd is en blijkbaar(?)niet meer duurzaam te maken . Maar laten we wel bedenken dat niet het gebouw het onderwijs maakt, maar de leerkrachten en de ondersteunende diensten . Deze mensen weten als geen ander dat goed luisteren naar elkaar de basis van alles is en met name van het vertrouwen in elkaar. Vertrouwen in de overheid ontstaat pas als mensen het idee hebben dat ze gehoord worden. 

Dit willen we de beslissers meegeven, want wij, raadsleden en college, zitten er namens de inwoners van Gemert-Bakel. Dankzij hun stem in 2022 hebben wij deze plek in de raadszaal. Het minste wat dan van ons verwacht mag worden, is luisteren naar en je inleven in de problemen, vragen, meningen en eventueel aangedragen oplossingen van deze burgers. En vooral…………ze serieus nemen.

Fractie Sociaal Gemert-Bakel,
email:info@ sociaal-gb.nl
tel. 06.25327219

Lees ook