Sfeerimpressie van het bouwplan
Sfeerimpressie van het bouwplan

Woningbouw blijft eerste optie voor ‘Oude Bron’ in Handel

Nieuws

HANDEL – Woningbouw blijft de eerste optie voor de locatie Oude Bron in Handel. Burgemeester en wethouders houden vast aan het plan van BL Huisvesting om op het braakliggende terrein aan de Onze Lieve Vrouwestraat circa 15 woningen te realiseren. Dat bevestigt het college aan het Gemerts Nieuwsblad. 

Van de redactie

Woningbouw combineren met een buurtsuper (Spar) is volgens het college niet langer mogelijk. De kandidaat-huurder heeft zich teruggetrokken, omdat een kleine supermarkt structureel te weinig oplevert om de kosten te kunnen dekken. 

Een derde variant, waarbij een groter deel van de locatie onbebouwd blijft, blijkt veel duurder. Het idee om een groen ontmoetingsplein in te richten is door een aantal inwoners aan hun dorpsgenoten voorgelegd en kon binnen de Handelse gemeenschap op veel draagvlak rekenen. Om dit mogelijk te maken zou de eerder afgesloten koopovereenkomst met projectontwikkelaar BL Huisvesting afgekocht moeten worden. De contractpartner is daartoe bereid als de gemeente de reeds gemaakte kosten -255.000 euro- voor haar rekening neemt. Omdat de grond dan niet verkocht wordt, loopt de gemeente in dat geval daarnaast 485.000 euro mis. De kosten voor de herinrichting zijn geraamd op 150.000 euro. Bij elkaar opgeteld zou de gemeente circa 890.000 euro extra moeten uittrekken om scenario 3 mogelijk te maken. 

De realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Handel is al jarenlang een financieel hoofdpijndossier voor de gemeente. De rekening voor de totstandkoming blijkt in de praktijk veel hoger te zijn uitgevallen. Een aanzienlijk deel van de miljoeneninvestering in het nieuwe gezamenlijke onderkomen voor gemeenschapshuis De Bron en Kindcentrum De Havelt had terugverdiend moeten worden met de verkoop van vrijkomende gronden. De totale grondexploitatie kent inmiddels een negatief resultaat van ruim 3,2 miljoen euro. Oorzaken zijn hogere bouwkosten, tegenvallende grondopbrengsten en hoge, doorlopende rentelasten (100.000 euro per jaar) door het lange participatieproject, zo geeft het college aan. Voor dit verlies is een voorziening getroffen. 

Lees ook