Afbeelding

Wij voelen nattigheid…….

Gemeente

GEMERT-BAKEL - We hebben het de laatste maanden allemaal zelf ervaren…...water, water en nog eens water. In overvloed. Dit betekende voor veel mensen grote zorgen….komt het ons huis binnen of niet? 

Ook de agrarische sector is zwaar getroffen door al dat water. Veel producten kunnen niet worden geoogst en liggen te rotten in of op de grond. 

Het is bekend dat Gemert en omgeving van oudsher een waterrijke omgeving is met diverse lage, moerassige gebieden. In de volksmond werden die o.a. “broek” genoemd. Veel straatnamen herinneren daar nog aan: Broekstraat, Broekkant. Dit betekent dat hier niet zomaar gebouwd kan worden, zoals momenteel wel blijkt. Vroeger werd hier goed rekening mee gehouden. Kijk naar kasteel en St Janskerk die verhoogd op zandbanken zijn gebouwd. Door de grote vraag naar huizen in onze gemeente wordt dit de laatste tijd gemakshalve maar vergeten, lijkt het wel. Maar tegen de natuur valt niet altijd te vechten en zeker niet tegen water. De klimaatsverandering maakt dat ondubbelzinnig duidelijk. Dit vraagt om een andere kijk op en aanpak van huizenbouw. Het recente verleden leert dat met de waterhuishouding onvoldoende rekening is gehouden. Dat blijkt in onze gemeente bijvoorbeeld uit de problemen die de bewoners van het Schutsveld al jaren ondervinden. Jarenlang was “water” daar geen probleem. Maar sinds de bouw van Ripsoever-Zuid zitten de bewoners van het Schutsveld nu al jaren met problemen en voor sommigen grote onkosten. Niemand die verantwoordelijkheid neemt voor dit probleem, zowel de gemeente niet als de projectontwikkelaar van destijds. 

Wat kunnen hier van leren? Ervan uitgaande dat huizen die nu gebouwd gaan worden minimaal vijftig, zestig jaar meegaan, zal er bij de bouw gezorgd moeten worden voor een goede waterhuishouding. Om zowel in de zomer als in de winter aangenaam en zonder problemen te kunnen wonen, zullen o.a. een goede waterberging en -afvoer geregeld moeten zijn. Ook voldoende ‘groen” in de omgeving draagt daar duidelijk aan bij. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij zowel projectontwikkelaars als gemeenten. Gemeenten hebben hierin vooral een controlerende en richtinggevende taak. Sociaal Gemert-Bakel vindt dat niet alleen het winstoogmerk een rol mag spelen, maar dat ook maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen dient te worden. 

Geef water en groen de ruimte! Dan leveren ook wij als gemeente een bijdrage aan het terugdringen van de opwarming van onze aarde, zodat onze nakomelingen nog een bewoonbare leefomgeving gaan hebben.

Fractie Sociaal Gemert-Bakel
email: info@sociaal-gb.nl
tel.06.25327219

Lees ook